Akltualni dogodki

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE 2021

smo v letu 2021 organizirali preko spleta v februarju in marcu ob petkih zvečer . Tečaj obsega več sklopov predavanj in en sklop praktičnega izobraževanja na biodinamični kmetiji  Brinšek v Vrbnjah, ki ima Demeter certifikat. Informacije in obvezne predhodne prijave na

ajda.gorenjska@gmail.com

ali

monika.brinsek@gmail.com 

V ceno tečaja 40 eur je  zajeto predavanje in ogled biodinamične -Demeter  kmetije Brinšek. 

VSEBINA TEČAJA : Na tečaju se boste seznanili s temelji in poslanstvom biodinamičnega gospodarjenja v naravi, razumevanjem in razlago setvenega priročnika, naravnimi ritmi in principi narave, osnovnimi pravili biodinamičnega kmetovanja oz. vrtnarjenja, osnovna sestava tal, kompost, vpliv kolobarjenja v pridelavi rastlin in druge teme.  Priprava in uporaba biodinamičnih preparatov in pripravkov za zaščito rastlin. Navodila za izdelavo kompostnega kupa. Prikazali vam bomo kolobar v vrtu in na njivi, delo v sadovnjaku, uporaba in razlaga setvenega koledarja po Mariji Thun. Zvedeli boste tudi mnogo praktičnih nasvetov kako se znebimo polžev, uši, in drugih škodljivcev. Z vami bomo delili izkušnje in nasvete kako privabiti v vaš vrt koristne organizme. Ogledali si boste praktične pripomočke za delo: mešala za mešanje biodinamičnih preparatov, orodja za lažje delo in škropljenje pripravkov…

Za nove člane je udeležba na začetnem  tečaju obvezna, da se seznanijo  z izdelavo in uporabo  preparatov, ki so temelj biodinamičnega kmetovanja. Potrdilo o udeležbi prejmete če ste  100% prisotni na predavanjih celotnega tečaja.

Biodinamika je najstarejše in najbolje raziskana oblike ekološke pridelave hrane. Gre za pridelavo rastlin z upoštevanjem naravnih zakonitosti in brez uporabe mineralnih (umetnih gnojil), pesticidov in drugih kemičnih sredstev.

Na tečaju ste dobrodošli vsi, ki bi radi svoje znanje obnovili, nadgradili ali se prvič seznanili z biodinamičnimi zakonitostmi kako si pridelati lastno zdravo  in polnovredno hrano brez uporabe umetnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Tečaj je primeren za vrtičkarje in kmete.

Na tečaj predavajo člani Društva Ajda Gorenjska: predsednica društva Mihaela Zalokar -svetovalka,  podpredsednica društva Monika Brinšek -mentorica in svetovalka ter dr. Maja Kolar-svetovalka za biodinamiko.

VRTNARJENJE PO BIODINAMIKI

V letu 2020 bomo v sklopu predavanj in delavnic na temo biodinamike VRTNARJENJE PO BIODINAMIKI izvedli v BC Naklo.  Termini predavanje in delavnice  so 9., 16.,23. in 30. marec, od 16. do 20. ure.  Informacije in obvezne predhodne prijave na monika.brinsek@gmail.com odpovedano zaradi kovid situacije

Cena tečaja je 75 eur v ceno je zajeto gradivo in ogled ter praktično izobraževanje na Demeter kmetije v bližini, plačilo na TRR BC Naklo.

VSEBINA TEČAJA :Na tečaju se boste seznanili s temelji in poslanstvom biodinamičnega gospodarjenja v naravi, razumevanje in razlago setvenega priročnika, naravnimi ritmi in principi narave, osnovnimi pravili biodinamičnega kmetovanja oz. vrtnarjenja, osnovna sestava tal, kompost, vpliv kolobarjenja v pridelavi rastlin in druge teme.  Priprava in uporaba biodinamičnih preparatov in pripravkov za zaščito rastlin. Navodila za izdelavo kompostnega kupa. Prikazali vam bomo kolobar v vrtu in na njivi, delo v sadovnjaku, uporaba in razlaga setvege koledarja po Mariji Thun. Zvedeli boste tudi mnogo praktičnih nasvetov kako se znebimo polžev, uši, in drugih škodljivcev. Z vami bomo delili izkušnje in nasvete kako privabiti v vaš vrt koristne organizme. Ogledali si boste praktične pripomočke za delo: mešala za mešanje biodinamičnih preparatov, orodja za lažje delo in škropljenje pripravkov…

Na tečaj predavajo člani Društva Ajda Gorenjska: predsednica društva Mihaela Zalokar -svetovalka,  podpredsednica društva Monika Brinšek -mentorica in svetovalka ter dr. Maja Kolar-svetovalka za biodinamiko.

Vsi, ki boste na našem tečaju in se boste postali naši člani prejmete še setveni priročnik za leto 2020.

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE

bo na BC Naklo  v  marcu 2020 in na biodinamični kmetiji Brinšek v Vrbnjah, ki ima Demeter certifikat. Informacije in obvezne predhodne prijave na monika.brinsek@gmail.com 

V cena tečaja je  zajeto gradivo, ogled Demeter kmetije v bližini in pogostitev z biodinamično hrano pridelano na kmetiji Brinšek iz Vrbenj.

VSEBINA TEČAJA : Na tečaju se boste seznanili s temelji in poslanstvom biodinamičnega gospodarjenja v naravi, razumevanjmin razlagao setvenega priročnika, naravnimi ritmi in principi narave, osnovnimi pravili biodinamičnega kmetovanja oz. vrtnarjenja, osnovna sestava tal, kompost, vpliv kolobarjenja v pridelavi rastlin in druge teme.  Priprava in uporaba biodinamičnih preparatov in pripravkov za zaščito rastlin. Navodila za izdelavo kompostnega kupa. Prikazali vam bomo kolobar v vrtu in na njivi, delo v sadovnjaku, uporaba in razlaga setvege koledarja po Mariji Thun.  Za vsakega udeleženca bomo izdelali zasaditveni načrt. Zvedeli boste tudi mnogo praktičnih nasvetov kako se znebimo polžev, uši, in drugih škodljivcev. Z vamo bomo delili izkušnje in nasvete kako privabiti v vaš vrt koristne organizme. Ogledali si boste praktične pripomočke za delo: mešala za mešanje biodinamičnih preparatov, orodja za lažje delo in škropljenje pripravkov…

Za nove člane je udeležba na tečaju VRTNARJENJE PO BIODINAMIKI pogoj za prevzem preparatov, ki so temelj biodinamičnega kmetovanja. Potrdilo o udeležbi prejemete če ste  100% prisotni na predavanjih celotnega tečaja.

Biodinamika je najstarejše in najbolje raziskana oblike ekološke pridelave hrane. Gre za pridelavo rastlin z upoštevanjem naravnih zakonitosti in brez uporabe mineralnih (umetnih gnojil), pesticidov in drugih kemičnih sredstev.

Na tečaju ste dobrodošli vsi, ki bi radi svoje znanje obnovili, nadgradili ali se prvič seznanili z biodinamičnimi zakonitostmi kako si pridelati lastno zdravo  in polnovredno hrano brez uporabe umetnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Tečaj je primeren za vrtičkarje in kmete.