Kontakt

Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Gorenjska

Podhom 42, Zgornje Gorje

04-572-56-18

tel 041-948-336

monika.brinsek@gmail.com

Članarina za leto 2018 je 25 eur. Člani s poravnana članarino do 30.3.2018 prejmejo letno štiri številke revije Svitanje. Članarino lahko plačate na vseh naših prireditvah in na TRR društva.

Društvo ima  status društva v javnem interesu, zato društvu lahko namenite 0,5% od dohodnine, ki jih sicer dobi država!

Občni zbor je bil 16.2.2017 po predavanju Mihaele Zalokar ob 19. uri.

Novi člani se lahko včlanijo skozi vse leto na vseh naših prireditvah.