Kontakt

Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Gorenjska

Podhom 42, Zgornje Gorje

telefon 041-948-336

monika.brinsek@gmail.com

Članarina za leto 2019 je 25 eur. Člani s poravnana članarino do 1.3.2019 in opravljenim začetnim tečajem prejmejo letno štiri številke revije Svitanje. Članarino lahko plačate na vseh naših prireditvah ali na TRR društva.

Društvo ima  status društva v javnem interesu, zato društvu lahko namenite 0,5% od dohodnine, ki jih sicer dobi država!

Občni zbor je bil 15.3.2019 v ČRIC-u v Lescah .

Novi člani se lahko včlanijo skozi vse leto na vseh naših prireditvah.