JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
IMG_5868.JPG - 523.05 kb                              Naslov društva Ajda Gorenjska:

                              Podhom 42

                          4247 Zgornje Gorje

                          Predsednica: Mihaela Zalokar

                          Tel.: 04/572 56 18 med 8.00 in 9.00 uro

                                                          Mobitel: 040 602 839, 041-948-336

                                                          e-pošta: monika.brinsek@gmail.com
 
 
 
 
Društvo Ajda Gorenjska združuje približno 150 vrtičkarjev in kmetov, ki želijo pridelovati pridelke po biodinamični metodi.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2002.
Deluje po splošnih društvenih pravilih in v okviru društvenega statuta, vodi ga ustanovna članica Mihaela Zalokar. Društveno organi: izvršni odbor, nadzorna komisija in disciplinska komisija.
Naši kmetje, ki so vključeni v kontrolo za Demeter balgovno znamko so člani Združenje Demeter Slovenija. Trenutno sta v kontrolo vključeni dve kmetiji; ena ima že certifikat, druga je vključene v kontrolo prvo leto.